Naast het uitvoeren van een asbestinventarisatie is Bolier Advies en Sloopbegeleiding ook de partij om voor u om  bij een aantal partijen offertes op te vragen voor de sanering..

Aan de hand van de door ons uitgevoerde inventarisatie worden de offertes uitgebracht.

Wij toetsen de offertes aan de door ons uitgevoerde inventarisatie, en bekijken of de offerte compleet is.

Vervolgens   brengen we een advies uit aan de opdrachtgever.