Slopen lijkt een eenvoudig proces, toch is de praktijk vaak anders.

Wanneer niet alle aspecten van een sloopproces  goed zijn onderzocht en vastgelegd, kun je behoorlijk wat vertraging oplopen.

Vertraging betekend meestal hogere kosten

Bolier Advies en Sloopbegeleiding kan alle werkzaamheden voor u coördineren en begeleiden.

Dit betekend dat wij het hele proces voor u begeleiden, vanaf de sloop tot en met het bouwrijp opleveren van de locatie.

Hieronder krijgt u een opsomming van de werkzaamheden die hier onder kunnen vallen

Voorbereiding

    –  Deskresearch

    –  Asbestinventarisatie

    –  Vergunningen traject

    –  Bouwkundige opnames

Overleg

    – Overleg met bewoners en omwonenden

    – Overleg met overheidsinstanties

    – Overleg met nutsbedrijven

Adviezen

    – Opstellen van sanering en sloopplannen

    – Risicobepalingen voor de omgeving ( stof, trillingen, geluid)

    – Verkeersmaatregelen

    – Hoe om te gaan met de vrijkomende stoffen

Diverse werkzaamheden

    – Wet en regelgeving

    – V&G plannen

    – Verkeer en omgeving ( aan en afvoer routes)

    – Toezicht op naleving van de regelgeving

    – Verzorgen aanbesteding

    – Kostenbewaking ( meer en minderwerk controle)

    – Directievoering

    – Afronding werkzaamheden, oplevering e.d.