Een asbestinventarisatie is een rapport waaruit blijkt op welke plaatsen er asbesthoudende producten zijn verwerkt in een object of een bouwwerk.

Je kunt dan denken aan golfplaten, asbesthoudend zeil, spouwplaten, rioleringen en dergelijke.

Een laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is verplicht voordat je begint met sloopwerkzaamheden of het verwijderen van asbest.

Alleen bedrijven die zijn ingeschreven bij ASCERT mogen een asbestinventarisatie uitvoeren.

Er zijn meerdere soorten asbestinventarisaties.

–   Asbestinventarisatie Type A,

–  Asbestinventarisatie Type B

–  Verder is er nog de Risicobeoordeling  NEN 2991.