De NEN 2991 vormt een handleiding voor de beoordeling van risico’s op blootstelling¬† aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, e.d.,

waarin asbesthoudende toepassingen zijn verwerkt.

Met andere woorden, er word gekeken of het aanwezige asbest een direct gevaar oplevert, of mogelijk door het gebruik van een bouwwerk gevaar kan gaan opleveren.

Aan de hand van dit onderzoek word een asbestbeheersplan opgesteld.