Second opinion

Asbestinventarisatie en asbestverwijdering blijft mensenwerk. Ook hier worden fouten gemaakt en zijn er vaak meningsverschillen over uitgevoerde onderzoeken en saneringen.

Ondeskundig uitgevoerde asbestinventarisaties vergroten de kans op blootstelling aan asbest voor u en uw directe omgeving. Daarnaast leidt dit mogelijk tot schade aan het milieu en flinke schadeclaims. Daar tegenover staat de paniek die kan ontstaan als onvoorzien asbest wordt geconstateerd tijdens sloop, verbouwing, renovatie of door onvoorziene gebeurtenissen.

Bolier Advies wordt vaak ingeschakeld bij het uitvoeren van contra-expertises en second opinions. U krijgt hiermee het onafhankelijke oordeel van een vak deskundige over reeds uitgevoerde asbestinventarisaties.

Wij kunnen daarbij ook beoordelen of een inventarisatierapport of NEN-onderzoek juist en volledig is uitgevoerd. Dit met het oog op uiteenlopende norminterpretaties en daaruit voortvloeiende tegenstrijdige en/of vergaande adviezen. Waar nodig gaan wij de dialoog aan met bevoegd gezag en handhavers. Dit om onnodige escalatie van zaken te voorkomen en tot praktische werkbare oplossingen te komen.