Een asbestinventarisatie Type B wordt altijd uitgevoerd als vervolg op een type A onderzoek.

Wanneer je bij een asbestinventarisatie Type A het vermoeden hebt dat er nog asbest in het pand aanwezig is dat je niet direct kunt zien, bv. asbest in de riolering, boven de plafonds of in de constructie

of wanneer niet alle ruimtes toegankelijk zijn  adviseer je om een asbestinventarisatie Type B te laten uitvoeren.

De gemeente zal bijvoorbeeld een sloopvergunning afgeven onder voorwaarde dat er tijdens of  voorafgaand aan de sloop het  type B onderzoek wordt uitgevoerd.

 Het type B onderzoek onderscheidt zich van het  type A onderzoek doordat het hier gaat om toepassingen die niet direct te zien zijn zijn en waarbij destructief onderzoek moet plaatsvinden.