In veel gebouwen komt asbest voor.

Het is niet altijd noodzakelijk om het asbest te saneren, maar wel verplicht om de risico’s in kaart te brengen.

Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in die gevallen waarbij het asbest niet word verwijderd, de veiligheid wel gewaarborgd dient te worden.

Het middel hiervoor is een asbestbeheersplan.

In dit plan word beschreven hoe en met welke middelen je tot aan het moment vaan sloop of sanering een veilige omgeving kunt garanderen.

De maatregelen zijn uiteraard sterk afhankelijk van het gebruik van het pand.