Wat is het LAVS?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren over het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest.

Wat is het doel van het LAVS?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doelen:

  • Verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
  • Het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
  • Verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
  • Verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
  • Vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
  • Vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures

Wanneer wordt het LAVS verplicht?

Het is de planning om het LAVs verplicht te stellen op het moment dat het systeem stabiel draait. Een datum is nog niet bekend. Het is wel zo dat een wanneer een opdrachtgever in aanmerking wil komen voor een subsidie voor het verwijderen van asbest, dat de uitvoerende partij moet aangesloten zijn bij het LAVS

Wat is de rol van de opdrachtgever/gebouwbeheerder?

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun bouwwerk/vastgoed. Zij zijn veelal de opdrachtgever van een asbestsanering en leggen veelal werkzaamheden bij een derde neer (aannemer, architect of andere partijen betrokken bij het bouwproces.) Vanuit het Landelijk Asbestvolgsysteem geeft onze opdrachtgever ons een locatie op, waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. Er wordt ons een opdracht gegeven om een asbestinventarisatie uit te voeren met daarbij alle relevante beschikbare informatie. De gebouweigenaar blijft altijd verantwoordelijk voor het proces, ook al heeft hij/zij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.