http://asbest.startpagina.nl startpagina over asbest.

Overheid enĀ geralteerde instanties

www.vrom.nl site van het Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
www.minszw.nl site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
www.senternovem.nl SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
www.ascert.nl site van het Centraal College van Deskundigen Asbest.
www.iwiweb.nl site van Inspectie Werk en Inkomen.
www.szw.nl site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
www.ez.nl site van het Ministerie van Economische Zaken.
www.lom.nl site van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving.
www.vng.nl site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.ascert.nl site van Stichting Certificatie Asbest.
www.infomil.nl is onderdeel van SenterNovem.
www.nen.nl is een Nederlandse Norm; het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC.

Wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest pagina over asbest van Wikipedia.